The Remote Gambling Association(RGA) Асоциация за управление на хазарта

от Михаил Ангелов
0
09.11.2018

RGA e асоциация, базирана в Лондон и Брюксел. Всички нейни членове притежават лиценз за хазартни цели в Европа. Нейните членове включват по голяма част от най-големите и уважавани компании за залози в интернет. Много от тях имат интерес и към наземните хазартни заведения. Асоциацията се ангажира с насърчаване на регулираната и недискриминационна среда за отговорните лицензирани оператори на световните дистанционни пазари за хазарт.

Основните цели на RGA са:

да осигури нужната организация в полза и услуга на отдалечените хазартни оператори в сектора на залаганията и хазарта;

да премислят всички съдебни спорове и да подкрепят всеки един от своите членове, участващи в съдебни спорове относно правото на предоставяне на услуги; да представят, да изразяват и да осъществяват възгледите на отдалечените хазартни оператори и техните служители по търговски въпроси. да насърчават стремежа към постигане на високи стандарти, свързани с почтеността в сектора на залаганията и хазарта, както в полза на своите членове, така и на обществото като цяло;

насърчаване на социалната отговорност в рамките на залаганията и хазартната индустрия, осъществявана чрез различни средства, включително подкрепа на благотворителни организации и инициативи за подпомагане на тези, които имат проблеми с хазарта. Ролята на асоциацията е да предостави на индустрията съвет по всички важни въпроси на регулаторите, законодателите и всички ключови лица по света.

RGA работи в насока насърчаването на регулираната и недискриминационна среда за онлайн хазарт. В рамките на Европа асоциацията призовава за достъп до справедлив и отворен пазар за всички лицензирани или установени по закон компании. На европейските потребители се гарантира правото на достъп до услуги, предоставяни от регулирани и отговорни доставчици на хазартни игри. RGA насърчава социалната отговорност и високите стандарти на почтеност в бранша чрез разработването на кодекси за поведение.