Новини | Bet in Bulgaria

Сейма ще гласува за повишаване на възрастта за хазарт в Литва до 21 години

от Михаил Ангелов
януари 7, 2024

Сейма (парламентът) на Литва получи предложение за ново възрастово ограничение за хазарта, което се стреми да повиши минималната възрастова граница за всички хазартни дисциплини (наземни и онлайн) до 21 години. Както е посочено подробно в дневния ред на Сейма за 2024 г., литовските депутати ще гласуват дали да определят нова възрастова граница за хазарта до 21 години, […]