НАП: Хазартно зависимите нямат място в казината, дори да са служители

от Михаил Ангелов
0
01.08.2023

Организаторите на хазартни игри не могат да допускат в игралните зали свои служители, които са вписани в регистъра на хазартно уязвимите лица, информира Националната агенция за приходите.

Във връзка с множество запитвания относно възможността вписани лица в регистъра по чл. 10в, ал. 3 от Закона за хазарта (ЗХ) да бъдат в трудовоправни отношения с организатори на хазартни игри (ОХИ), следва да се имат предвид, както разпоредбите на Кодекса на труда (КТ), така и тези на ЗХ. Съгласно чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа в писмена форма. С оглед разпоредбата на чл. 74, ал. 1 КТ трудов договор, който противоречи на закона или на колективен трудов договор или ги заобикаля, е недействителен, се казва в съобщение на НАП.

При определяне на изискванията за заемане на длъжности в игрални зали и игрални казина работодателят – ОХИ следва да се съобразява и със специалната норма на чл. 45, ал. 2, т. 7 от ЗХ, съгласно която в игралните зали и в игралните казина не се допуска присъствието на лица вписани в регистъра по чл. 10г, ал. 1 от ЗХ. За неизпълнение на така регламентираното задължение ЗХ предвижда налагане на административно наказание – имуществена санкция в размер от 5 000 до 20 000 лв. по чл. 110, ал. 1 от ЗХ, изтъкват от Приходната агенция.

Ако при проверка в игрална зала или игрално казино се установи, че назначено лице е вписано в регистъра по чл.10г, ал. 1 от ЗХ, това би представлявало основание за административонаказателната отговорност на ОХИ за извършено нарушение на чл. 45, ал. 2, т. 7 от ЗХ чрез налагане на имуществена санкция по чл. 110, ал. 1 от ЗХ в размер от 5000 до 20 000 лв.

За месец и половина регистърът на хазартно уязвимите лица се увеличава с почти 60 процента – от около 7200 души в края на април до 11 500 души сега, по0казват данните на НАП от средата на юни. След двегодишно прекъсване на 12 декември 2022 г. НАП поднови поддържането на списъка с хора, които смятат, че имат или биха могли да развият хазартна зависимост. Регистърът не е публичен, достъп до него имат ограничен брой служители на Приходната агенция.

Всеки, който смята, че не може да контролира времето, прекарано в хазартни игри и средствата, които изразходва за участие в тях, може да подаде Искане за вписване в регистъра. Документът може да се внесе на място в офис на НАП или да се изпрати по имейл: [email protected], като в този случай трябва да е подписан с КЕП. В искането има възможност да се посочи конкретен период, за който да се извърши вписването, като той не може да бъде по-кратък от две години. Повече информация за възможностите за вписване или заличаване от регистъра има в рубриката „Отговорен хазарт“ в сайта на НАП.

Абонитайте се за нашият бюлетин
Въведете вашия имейл и се запишете за нашия бюлетин, за да следите последните новини.
Имейл
Submit newsletter