Новини

Промени в управителните органи на Тотото и Националната спортна база

Министърът на младежта и спорта Весела Лечева направи промени в управителните органи на ДП „Български спортен тотализатор“ и „Национална спортна база“ ЕАД

Със заповед № PД-09-753/23.08.2022 г. министърът на младежта и спорта Весела Лечева освобождава от длъжност изпълнителния директор и членовете на Управителния съвет на ДП „Българския спортен тотализатор“ и назначава ново ръководство. Решението на принципала за промени в ръководните органи е подадено в Агенцията по вписвания.

За изпълнителен директор е назначен Ангел Иванов. Той е завършил УНСС, специалност „Финансов контрол“. Иванов е ръководител в сферата на корпоративните финанси, бизнес администрацията и международното банкиране. Разполага със сериозен опит във финансовия анализ, изграждане на ефективни управленски структури, контрол на разходите и управление на риска.

Таня Андреева е назначена за член на УС на ДП „Български спортен тотализатор“. Тя има 20-годишен юридически стаж. Работила е като юрист в държавния сектор, частния сектор и в адвокатски дружества. Била е и начело на правната дирекция в международна компания. Има над 10 години управленски опит, включително и като главен секретар на Министерството на младежта и спорта.

Галина Чернева е назначена за член на УС на ДП „Български спортен тотализатор“. Тя е юрист, д-р по „Право“, преподавател в СУ „Климент Охридски“. Специализира в дисциплините „Административно право“ и „Административен процес“. През годините заема ръководни длъжности като главен секретар, директор на дирекция в централни и териториални органи на изпълнителната власт. В периода 2005-2009 е член на УС на БСТ.

Гея Колекчова е назначена за член на УС на ДП „Български спортен тотализатор“. Магистър по „Счетоводство и контрол“ от УНСС и магистър по „Мениджмънт“ от Cotrugli Business School, Хърватия. Сертифициран член на Институт по проектен мениджмънт, САЩ. Тя има 15-годишен опит в управление и оценка на инвестиционни проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Радослав Щербаков е назначен за член на УС на ДП „Български спортен тотализатор“. Той е финансист с богат опит, като от 1994 г. досега работи по съставянето на бюджети. Бил е главен счетоводител в Националния осигурителен институт, Министерството на здравеопазването и др. Участва в програми и проекти с международно европейско и национално финансиране.

ДП „Български спортен тотализатор“ е основен стълб на финансирането на спорта. Той трябва да се ръководи професионално, а в условията на монополна среда, която законодателят е създал, се очаква чувствително увеличение на приходите, както и оптимизиране, целесъобразност и пълна прозрачност при разходите.

„В управлението, както и в спорта, аз имам високи очаквания и смятам, че приходите за федерации и клубове трябва да бъдат много по-големи от досегашните. Новите членове имат богат административен и професионален опит и са хора, на които имам доверие, защото идеите ни за ролята и развитието на БСТ съвпадат. Вярвам, че с резултатите си те ще го оправдаят“, заяви министър Весела Лечева.

Със заповед № PД-09-752/23.08.2022 г. се сменя ръководството на „Национална спортна база“ ЕАД и се назначава ново.

За изпълнителен директор на „Национална спортна база“ ЕАД е избран Светослав Русинов, юрист и икономист. Има 11 години стаж в структурите на НСБ като юрисконсулт и старши юрисконсулт. От 2017 г. е юрисконсулт на „Сердика спортни имоти“ ЕАД. През септември 2020 г. е назначен за главен юрисконсулт в „Академика 2011“ ЕАД.

Данаил Димов е назначен за член на Съвета на директорите на „Национална спортна база“ ЕАД. Димов е юрист и икономист с 30-годишен опит. Бил е изпълнителен директор на НСБ в продължение на 5 г. от 2005-а година. Управлявал е значими икономически проекти в частния и държавния сектор.

Виктор Попов е назначен за член на Съвета на директорите на „Национална спортна база“ ЕАД. Магистър по икономика. Той има богат опит в развитието на икономически стратегии в държавния и частния сектор, сред които „Национална компания индустриални зони“ ЕАД. Бил е главен експерт в Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“, ММС.

Йордан Йовчев е назначен за член на Съвета на директорите на „Национална спортна база“ ЕАД. Йовчев е един от най-големите български спортисти – участник в шест Олимпийски игри, спечелил четири олимпийски медала, носител на четири златни медала от световни първенства и още десетки други отличия в спортната гимнастика.

Мартин Арсов е юрист и магистър по „Здравен мениджмънт“, досегашен член на Съвета на директорите. Той притежава над 10-годишен професионален опит в държавния и частния сектор.

Смяната на ръководството на „Национална спортна база“ ЕАД се основава на желанието за спокойствие и предвидимост при използване на спортната база на дружеството от спортните организации. Необходими са хора с визия за предстоящите сложни времена, свързани с цената на енергоизточниците и инфлацията.

„С някои действия от сключване на спорни договори, недостатъчно обосновани действия, както и продължаващо бездействие при други, ръководството на НСБ изчерпа първоначалния ми кредит на доверие“, съобщи министърът на младежта и спорта.

И в двете дружества ще има приемственост, като целта е запазване на оптималния баланс между интересите на спортната общност и тези на държавата.

Click to comment

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Новини

To Top