Депутатите гласуват окончателно промените в Закона за хазарта

от Михаил Ангелов
0
21.07.2022

Промените в Закона за хазарта на второ четене ще гласуват депутатите през настоящата седмица.

Това предвижда проектопрограмата за работа на парламента в периода 20 – 22 юли. Преди седмица в пленарната зала беше одобрен на първо четене законопроектът на депутати от „Има такъв народ“ (ИТН), с който се предвижда разширяване на обхвата на хазартните игри, организирани от Българския спортен тотализатор. Прието беше към тях да се включат игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти.

С промените се регламентира и организирането на хазартни игри от държавното предприятие, като беше гласувано, че общият брой на пунктовете за приемане на залози не трябва да надвишава три хиляди на територията на страната. Измененията в Закона за хазарта са включени като точка 10 в дневния ред.

Първа точка в проектопрограмата е предложението за прекратяване на пълномощията на народния представител Георги Гвоздейков.

Депутатите трябва да гласуват и проекта на решение за преобразуване на факултета със седалище във Велико Търново на Национален военен университет „Васил Левски“.

В проектопрограмата е и приемането на първо четене на законопроект за ратифициране на международен договор за Изменение и допълнение №1 към Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ и за допълнение на Закона за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“. 

Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност също е в дневния ред на парламента за тази седмица. Очаква се и окончателното приемане на промените в Закона за младежта.

Депутатите следва да продължат и с обсъждането на второ четене на текстовете от законопроекта за изменение в Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки. Преди седмица поради липса на кворум народните представители не успяха да гласуват промените. Това беше причината да не се гласуват и четирите законопроекта за промени в Кодекса на труда, които обаче все пак бяха представени и обсъдени в зала. Гласуването им е включено като точка 11 в проектопрограмата.

Проект на решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Народното събрание също е в седмичния дневен ред на депутатите.

В проектопрограмата са също и доклади за дейността на омбудсмана за 2020 г. и 2021 г. 

На първо гласуване са и промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация и в Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси. Първото гласуване на промени в Закона за подпомагане на земеделските производители е фиксирано като точка първа за четвъртък, 22 юли.

Проектът на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество ще бъде първа точка в петък според проектопрограмата.

Абонитайте се за нашият бюлетин
Въведете вашия имейл и се запишете за нашия бюлетин, за да следите последните новини.
Имейл
Submit newsletter