Новини

Онлайн операторите твърдо против предложените промени, касаещи онлайн регулациите

От няколко месеца, на сайта на ДКХ са публикувани няколко проекта за промяна на онлайн регулациите, сред които:

Проект на Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри онлайн със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета;  

Проект на Общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри онлайн със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета.

При оповестяването да тези предложени промени, онлайн операторите се сблъскаха с абсурд сътворен от крайно незнаещи и неразбиращи хора или от злонамерени такива целящи да унищожат индустрията. Но за да сме максимално точни, е важно да отбележим че това предложение беше подготвено и внесено от вече бившия служител на ДКХ, Григор Господинов – Гришата.

Григор Господинов – Гришата

Въпросният чиновник вживял се според множество публикации като “сив кардинал” на хазартния бизнес, за кратък период от време (6 месеца – от Февруари до Август 2018) успя да сътвори куп проблеми в индустрията, един от които е именно изготвеният от него “проект“. Нека отбележим някой негови „ловки маневри”.

Григор Господинов се погрижи само месец след като бе назначен на длъжност определено не за него, да бъде отказан лиценз (през Март 2018) на международната онлайн бетинг комапания Boflex оперираша бранда Novibet в Гърция и Англия!

Погрижи се да издаде актове с измислена обосновка, абсолютно в разрез със закона, на точно определени компании затваряйки ловко “невинните“ си очи, а за други направили същите “провинения” но близки до сърцето намиращо се под големият джоб на сакото му, самозабравилият се „Капо ди Тути Капи” Григор прояви щедрост и разбиране.

В разрез със закона отново, Григор Господинов с месеци не разглежда официално входирани документи като например такива на bet365 – най-големият данъкоплатец от онлайн операторите и един от най-големите в държавата. Никой не е по голям от Гришата (сигурно има някой които му прави компания за да прави тези бели, няма капацитет този калпазан да се справи сам, има явно кой да помага). Компанията все още очаква документите и да бъдат разгледани.

Не разглежда повече от 1 година официално входирани документи за получаване на онлайн лиценз от бранда Betstars (собственост на Pokerstars, компанията плаща милиони годишно като данъкоплатец в България). В крайна сметка това довежда до оттеглянето на документите за лиценз на компанията – абсолютен прецедент, носещ изключително негативен имидж за България. Но пък Гришата е повече от доволен, горд и доказал себе си. Пред кой, тои си знае. Но неуспорим факт е че тенденциозното му отношение към онлайн бетинг компаниите е очевидно.  Но нека бъдем коректни, страдащите от Гришата не са само онлайн компании а такива от целия бранш.

Издава лиценз на мъртвец

Не отнема дълго време на председателката на Държавната комисия по хазарта (ДКХ), г-жа Мария Филипова, да разбере колко “качествен” кадър витае в дирекцията, какви каши забърква и не на последно място личните му мотиви. На 3 Август 2018, Григор Господинов е освободен от длъжност.

Ето и конкретно някои от предложените промени които приемат ли се, застрашават да затворят реално бизнеса, този които за 2018 ще донесе на държавата приблизително 45 милиона лева данъци. Убедете се сами:

1. По отношение на разпоредбата, която предвижда, че “Всички плащания свързани с направен залог и изплащане на печалби при организиране на хазартни игри онлайн със залагания от резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета” да се извършват “по безкасов път, задължително между банковата сметка на участника и банковата сметка на организатора на играта при спазване на утвърдените правила на организатора по чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ. Банковата сметка на организатора следва да бъде открита съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗХ.” 

Ако намерението на тази разпоредба е тя да бъде стриктно тълкувана, или с други думи да бъде разрешено само и единствено извършването на банкови преводи между клиентите и Оператора, това ще доведе до отменянето на всички останали платежни методи и ще има огромно въздействие върху пазара, тъй като по-малко от 1% от депозитите се извършват по банков път. 74% от плащанията се извършват чрез кредитни/дебитни карти – Visa/Mastercard.

2. По отношение на разпоредбата която предвижда централна компютърна система (ЦКС)/контролен локален сървър (КЛС) на организатора да трябва да регистрира и потвърждава залога на участника “за време не повече от 5 секунди”, от техническа гледна точка, това условие няма как да бъде изпълнявано всеки път – невъзможно е.

3. По отношение на изискването разпоредбата, че ЦКС/КЛС на организатора не може да дава възможност “да се анулират залози, които вече са регистрирани”, това ще означава, че Операторът няма да има право да отменя вече направени залози, когато са налице: очевидни грешки, залози направени след събитието, забавяния в излъчването и др. 

4. По отношение на предвиждането организатора на хазартните игри онлайн да е длъжен да осигури “постоянен достъп на участника до… блокирана сметка”, има смисъл това да се позволи на клиентите, които са се самоизключили от системата, само те да имат достъп до профила си (като изключим правенето на залог). От друга страна обаче няма логика клиентите, които са с преустановен достъп до профила си, поради това, че са нарушили правилата на оператора, да имат възможност да  използват сметката си по какъвто и да е начин. 

5. По отношение на предвиждането ЦКС/КЛС да осигурява “смяна на паролата по заявка на участниците, само след осъществяване на нова проверка на самоличността”, това е неизпълнимо, защото ограничава правото на клиента да променя паролата си, в който момент пожелае, без за това да е необходимо да преминава през процедура за потвърждаване на самоличността.

6. Относно предвиждането в Заключителната разпоредба на всичките Проекти, че тези правила “влизат в сила в деня на обнародването им в “Държавен вестник”, без преходен период за привеждане в действие на Проектите, операторите ще бъдат принудени да прекратят дейността си, а българските клиенти ще бъдат изложени на риск, търсейки алтернативни, нелицензирани платформи за приемане на онлайн залози.

7. По отношение на предвиждането „организаторът да нямаправо да променя минималните и максималните стойности на залозите едностранно,с цел налагане на финансови ограничения.“ (чл. 9от Общи задължителни правила за организация на работа и финансов контрол заорганизиране на хазартни игри онлайн със залагания върху резултати от спортнисъстезания и надбягвания с коне и кучета; чл. 9 от Общи задължителни правила заорганизация на работа и финансов контрол за организиране на хазартни игрионлайн в игрално казино и чл. 9 от Общи задължителни правила за организация наработа и финансов контрол за организиране на хазартни игри онлайн със залаганиявърху резултати от случайни събития и със залагания, свързани с познаване нафакти), оператора не ограничаваклиентите с размера на залозите, а с възвръщаемостта им, за да може дауправлява търговския риск. Оператора задава различни стойности на залозите,които клиентите могат да избират, въз основа на това колко силен и популярен епазарът и събитието. Оператора образува собствена оценка на риска за всеки единклиент, взимайки предвид неговото поведение. В някои случаи рисковия фактортрябва да бъде увеличен, за да бъде смекчен търговския риск, както и да бъдезащитена целостта на спортните резултати.


На 22 Ноември 2019, в 10:30 сутринта, предстой среща на ДКХ с онлайн операторите на която ще се дискутират предложените промени. Онлайн операторите изразяват увереност че ще бъдат постигнати положителни и работещи за индустрията регулации.

Click to comment

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Новини

To Top