Закон изхвърля от пазара малките хазартни фирми

от Михаил Ангелов
0
18.07.2020

Нови промени в Закона за хазарта ще изхвърлят от пазара малките фирми с игрални зали и казина. При второто четене на законопроекта в парламентарната бюджетна комисия бяха гласувани силно завишени финансови изисквания за операторите на този вид хазарт.

По предложение на лидера на НФСБ Валери Симеонов се отрязва достъпът на еднолични търговци до лицензи за казина и игрални зали. Правото на това ще имат само дружества с ограничена отговорност или акционерни дружества с поименни акции.

Освен това се завишават изискванията за изцяло внесен капитал – 3 млн. лв. за казината и 1 млн. лв. за игрална зала. Въвежда се и нова, еднократна такса за казина и игрални зали – съответно по 2 и 1 млн. лв., ако лицензът е 10-годишен. Неколкократно се вдигат и сумите за направени инвестиции, с които операторите трябва да се ангажират, за да получат лиценз.

Всички тези предложения бяха направени от НФСБ и одобрени от ГЕРБ при второто четене на закона в бюджетна комисия. Първоначално Валери Симеонов предлагаше казина и игрални зали да останат само по границата, курортните комплекси и в петзвездните хотели, но това бе отхвърлено.

Действащите в момента лицензи за казина и игрални зали ще са валидни по сегашните правила до изтичането на срока им, предвиждат новите разпоредби. При подновяването на лицензите обаче ще се изискват завишените финансови параметри. Очакванията са, че голяма част от сегашните оператори няма да могат да ги покрият и ще преустановят дейност или ще се окрупнят с по-големи. В крайна сметка при тези условия на пазара ще останат само едри хазартни играчи.

Голямата изненада при второто четене на промените в Закона за хазарта, бе закриването на Държавната комисия по хазарта и прехвърлянето на цялата дейност по лицензирането и надзора към Националната агенция по приходите. ГЕРБ в последния момент се отказа да трансформира Комисията по хазарта в държавна агенция под разпореждането на Министерски съвет.

Одобрението на игралното оборудване, което сега се прави от ДКХ, преминава в ръцете на Българския институт по метрология.

При издаването на хазартен лиценз НАП ще иска официални становища от ДАНС, министъра на правосъдието, на икономиката, председателя на Българския институт по метрология. Ако такова становище не бъде издадено, ще се смята, че институциите са дали мълчаливо съгласие.

Българският спортен тотализатор вече ще отчислява част от приходите от хазартните игри, които организира, за култура, предвижда друга промяна в Закона за хазарта. Освен това държавното тото, което от началото на годината е монополист в организирането на лотарии, получава възможност да развива и онлайн залагания върху случайни събития, включително и онлайн казина.

Как се разпределят приходите от игрите на тотализатора в момента е разписано в правилника за дейността на държавното предприятие. По предложение на ГЕРБ това вече ще бъде регламентирано в Закона за хазарта.

Както и досега, не по-малко от 50% от постъпленията от хазартни игри се разпределят като печалби за участниците.

Завишава се процентът, който отива за издръжка на Българския спортен тотализатор – от сегашните 17% на 20%.

След данъчното облагане останалата част от приходите ще отива за развитие на физическо възпитание и спорт, но и за фонд „Култура“, като за фонда делът на заделените средства трябва да е поне 10%. Средствата ще постъпват в бюджета на министерството на младежта и спорта, откъдето ще бъдат разпределяни по предназначение.

Чрез възможността да организира повече онлайн хазартни игри тотализаторът ще увеличи приходите си, а оттам и ще може да заделя повече средства за спорт, а в бъдеще и за култура, са мотивите на вносителите – парламентарната група на ГЕРБ.

Предвижда се още тотализаторът да поставя автомати за самообслужване, на които да предлага организираните от него хазартни игри. Забранява се непълнолетни лица да залагат чрез тези автомати за самообслужване, гласуваха депутатите от бюджетната комисия.

В момента тотото преговаря с търговски вериги да разположи на тяхна територия щандове за тото и лотарийни игри. След като лицензите на частните лотарии на Васил Божков бяха отнети в началото на годината и този вид хазарт премина единствено в ръцете на държавния тотализатор, той бе задължен да продава игрите си единствено в свои пунктове със собствен персонал. Първоначално на тотото бе даден 6 месечен срок да изпълни новите изисквания. Заради необходимостта от осигуряване на допълнителни средства и реогранизация на БСТ за организиране на игри със собствен персонал, отлагателният срок за прилагане на това правило се увеличава на 18 месеца.

Абонитайте се за нашият бюлетин
Въведете вашия имейл и се запишете за нашия бюлетин, за да следите последните новини.
Имейл
Submit newsletter