Депутатите коригираха високите такси за хазартни лицензи

от Михаил Ангелов
0
23.07.2020

Депутатите окончателно отхвърлиха предложенията на Валери Симеонов хазартът да се организира само в петзвездните хотели, курортните комплекси и на 20 км от границата.

Според записаните изменения в Закона за хазарта, окончателно приети днес, финансовите изисквания за малките компании от бранша са силно завишени, а достъпът на еднолични търговци до лицензи за казина и игрални зали на практика е преустановен. Правото на това ще имат само дружества с ограничена отговорност или акционерни дружества с поименни акции. Трябва да отбележим, че промените бяха направени от Валери Симеонов и подкрепени от ГЕРБ между двете четения на законопроекта.

По-рано част от спорните промени в Закона за хазарта, предложени от Симеонов, не получиха парламентарна подкрепа, но се оказва, че фирмите все пак са изправени пред сериозни трудности заради поредния ремонт на законодателната рамка.

Съгласно приетите текстове изискванията за изцяло внесен капитал стават в размер на 1,5 млн лв. за казината и игрални зали. Първоначално предложението бе за 3 млн. лв. Предложението за нова, еднократна такса за казина и игрални зали – съответно по 2 и 1 млн. лв., ако лицензът е 10-годишен също претърпя промени в последния момент. В крайна сметка депутатите се съобразиха с исканията на протестиращите и таксата бе редуцирана в диапазона между 250 и 500 хил. лв.

Пак по предложение на Симеонов бяха повишени и сумите за направени инвестиции, с които операторите трябва да се ангажират, за да получат лиценз.

Любопитно е, че на сайта на парламента не е качен докладът от приетите на второ четене промени от водещата ресорна комисия.

Според новите поправки се дава възможност на изпълнителния директор на НАП  да издава, отказва, прекратява или отнема лицензи за организиране на хазартни игри. Данъчните ще контролират и направените инвестиции и средствата за организиране на  игрите на лицензираните оператори.

Друга важна промяна е, че на практика държавният надзор над хазарта ще се осъществява от НАП, а не от Държавната комисия по хазарта (ДКХ), както беше досега. Това предложение се появи също между двете четения.

Така Държавната комисия по хазарта ще бъде закрита, а активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на закритата Държавна комисия по хазарта, преминават към Националната агенция за приходите. Предоставените до влизането в сила на промените  недвижими имоти на Държавната комисия по хазарта,  също преминават към управление на НАП. 

Издадените лицензии запазват своята валидност до изтичането на срока, за който са издадени. Предвижда се и удължаване на срока на действие на издадените лицензии, за които са образувани производства, до произнасянето на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

10% от приходите след облагане с данъци от дейността на Българския спортен тотализатор ще отиват за подпомагане на културата, записаха още депутатите.

Абонитайте се за нашият бюлетин
Въведете вашия имейл и се запишете за нашия бюлетин, за да следите последните новини.
Имейл
Submit newsletter