Новини

Ликвидационна комисия закрива хазартната

Създават ликвидационна комисия за закриването на Държавната комисия по хазарта, съобщават от Министерския съвет. Предвижда се неин председател да бъде главният секретар на Министерството на финансите. Поименният ѝ състав ще се определи със заповед на финансовия министър.

Предстои да бъдат уредени функциите на комисията за тримесечния срок на работа, както и основните дейности на нейния председател.

С щатните бройки, включени в общата численост на персонала на закритата ДКХ, ще се извършат компенсирани промени в числеността на Министерството на финансите и НАП – повишава се експертният капацитет на Министерството с 18 допълнителни щатни бройки, а в НАП ще има 34 допълнителни щатни бройки.

Необходимите разходи по ликвидацията, включително за възнагражденията и обезщетенията по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, ще се изплащат чрез бюджета на Националната агенция за приходите за сметка на средствата по утвърдения бюджет на Държавната комисия по хазарта за 2020 г. Това ще става на база одобрени от председателя на ликвидационната комисия документи.

Click to comment

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Новини

To Top