Ликвидационна комисия закрива хазартната

от Михаил Ангелов
0
26.08.2020

Създават ликвидационна комисия за закриването на Държавната комисия по хазарта, съобщават от Министерския съвет. Предвижда се неин председател да бъде главният секретар на Министерството на финансите. Поименният ѝ състав ще се определи със заповед на финансовия министър.

Предстои да бъдат уредени функциите на комисията за тримесечния срок на работа, както и основните дейности на нейния председател.

С щатните бройки, включени в общата численост на персонала на закритата ДКХ, ще се извършат компенсирани промени в числеността на Министерството на финансите и НАП – повишава се експертният капацитет на Министерството с 18 допълнителни щатни бройки, а в НАП ще има 34 допълнителни щатни бройки.

Необходимите разходи по ликвидацията, включително за възнагражденията и обезщетенията по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, ще се изплащат чрез бюджета на Националната агенция за приходите за сметка на средствата по утвърдения бюджет на Държавната комисия по хазарта за 2020 г. Това ще става на база одобрени от председателя на ликвидационната комисия документи.

Абонитайте се за нашият бюлетин
Въведете вашия имейл и се запишете за нашия бюлетин, за да следите последните новини.
Имейл
Submit newsletter