Новини

Седем души в надпревара за шеф на надзора в хазарта

Седем души участват в надпреварата за шеф на дирекция “Надзор върху хазарта и хазартната дейност” в Централното управление на НАП. С промени в Закона за хазарта надзорът върху организаторите на хазартни игри беше прехвърлен към приходната агенция. Затова в първите дни на септември изпълнителният директор на НАП обяви конкурс за шеф на дирекцията, която пряко ще се занимава пряко с надзора върху хазартните игри.

Конкурсът за длъжността ще се проведе чрез писмена разработка на тема в областта на надзора върху хазарта и интервю с кандидатите. До писмения изпит са допуснати седем кандидати – пет жени и двама мъже, става ясно от официалните документи. Изискванията към кандидатите са сериозни. Те трябва да имат минимална образователна степен “магистър”, като с предимство са специалностите икономика и право, да притежават нужния опит за длъжност “директор на дирекция” – 7 години или V старши ранг като държавен служител, както и да имат управленски, лидерски и аналитични качества. Владеенето на английски език носи предимство на кандидатите.

Шефът на дирекцията “Надзор върху хазарта и хазартната дейност” ще получава брутна заплата от 3500 лв. Цялата отговорност за надзора върху хазарта е на изпълнителния директор на НАП Галя Димитрова. Но шефът на дирекцията “Надзор върху хазарта” ще ръководи, организира и контролира цялостния процес по даването и отнемането на лицензи, ще участва в разработването на правилата за надзор върху хазарта, ще контролира изготвянето на предложения за задължителни правила за различните видове хазартни игри и т. н. Шефът на дирекцията ще организира изготвянето на предложения за изисквания за игралните зали, казината и пунктовете за приемане на залози по отношение на вида на помещенията, минималната площ и техническото оборудване.

Click to comment

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Новини

To Top