Предлагат НАП и ДАНС да имат дистанционен достъп до всички данни, свързани с онлайн хазарт на територията на България?

от Михаил Ангелов
0
09.12.2020

Нов проект относно изискванията за онлайн залаганията е пуснат вчера, 8 декември, на обществено обсъждане. Акцентът от него е НАП и ДАНС да имат дистанционен достъп до съхраняването на всички данни, свързани с предлагането на онлайн хазарт на територията на България. Това е едно от основните изисквания в проекта за Наредба за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите.

Още в самото начало се въвежда автоматизирано подаване на информация и онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на НАП за онлайн залаганията и „игрите чрез други съобщителни средства“. Централната компютърна система (ЦКС) на организаторите на онлайн залагания трябва да има система за регистрация и идентификация на участниците в игрите. Ако някой иска да участва в онлайн игра, той трябва да е регистриран в тази централна компютърна система. „(…) системата следва да идентифицира и регистрира участниците от територията на Република България на база географско локализиране на IP адреса, от който участникът се регистрира. За онлайн залагания чрез електронни съобщителни средства,системата следва да идентифицира и регистрира участниците, изпращащи кратки текстови съобщения (SMS) от територията на Република България“, пише още в проектонаредбата.

Задължителните данни за регистрация в ЦКС са гражданство, имената по лична карта/паспорт, както и ЕГН или личен номер на чужденец (ЛНЧ). Ако нямаш ЕГН или ЛНЧ, трябва да представиш „адрес на временно или постоянно пребиваване в Република България или в друга държава, дата на раждане, номер, дата на издаване и издател на документ за самоличност“. Ако не дадеш тази информация, може да не ти бъде позволено да направиш залагане в онлайн хазартна игра. Всичко това може да бъде видяно от НАП и автоматично се подава като данни към приходната агенция.

Абонитайте се за нашият бюлетин
Въведете вашия имейл и се запишете за нашия бюлетин, за да следите последните новини.
Имейл
Submit newsletter