Новини

Парламентът одобри нови такси за хазарта

Правителството прие изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта, съобщи ведомството. Причината за промените са приети изменения в Закона за хазарта, обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 69 от 2020 г..

Намалява се таксата за увеличаване броя и/или за промяна на адресите на пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби. Това се прави във връзка с възможността в един пункт да се организират повече от една лицензирана хазартна игра и свързаното с това събиране на повече от една такса по тази норма за един и същи пункт.

Вече няма да се събират такси за подмяна или преработка на игрални модули на игрален софтуер на комуникационно оборудване за организиране на онлайн залагания, както и за увеличаване или намаляване броя на игралните модули при онлайн залагания. Досега за тези дейности се събираха такси между 100-200 лв. на модул. Причина за отпадането на таксите е открито несъответствие с разпоредбите в закона.

Отменя се и таксата за разглеждане на документи по подадено искане за утвърждаване на изпитани типове и модификации на игрално оборудване, както и на игрален софтуер и всяка нова версия на софтуера на комуникационното оборудване по чл. 8 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта, както и таксата по чл. 9 за извършване на първоначална проверка на игрално оборудване и на игрален софтуер на комуникационно оборудване, поради отпаднали основания в закона за събиране на тези такси. Промените в Тарифата отстраняват терминологични несъответствия и непълноти.

Освен това, актовете и действията на бившата Държавна комисия по хазарта сега се прехвърлят като правомощия на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

Click to comment

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Новини

To Top