Новини

СЕМ: Без деца в рекламите за хазарт според Кодекса за поведение от 1 февруари

Деца не могат да участват в рекламите за хазарт или вредни храни, както не може да се разпространява и информация в предаванията, която вреди на здравето и развитието им. Това изисква Кодексът за поведение на електронните медии, приет от Съвета за електронни медии (СЕМ), който влиза в сила от началото на февруари.

В него са определени мерките за оценка, означаване и ограничаване на достъпа до предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата.

Кодексът представлява форма на съвместно регулиране за защита на детската аудитория по смисъла на Закона за радиото и телевизията и Европейската директива за аудиовизуалните медийни услуги. Това означава, че регулаторната роля е споделена между заинтересованите субекти и националния регулаторен орган – СЕМ, като саморегулацията е свързана с националното законодателство. Съвместното регулиране следва да позволява намеса на държавата, когато неговите цели не са постигнати.

Кодексът е задължителен за всички доставчици на медийни услуги. Разпоредбите му, които се отнасят до услугите на платформите за споделяне на видеоклипове, са задължителни за доставчиците на такива услуги.

Според този кодекс в предаванията доставчиците на медийни услуги зачитат правото на детето на свобода на изразяване на мнение, както и правото му на личен живот, като не разпространяват информация, която може да увреди здравето и развитието му. Не разгласяват сведения и данни за дете, участник в предаване, а когато детето е непълнолетно – навършило 14 години, се взема и неговото съгласие за разгласяване на сведения и данни. Децата до 12-годишна възраст винаги трябва да са в присъствието на придружител.

Според кодекса не се допуска участието на дете в предавания или реклами, които съдържат порнография или разголване на самото дете или на други участващи лица; също и в програмно съдържание, което подбужда към ненавист въз основа на расов, етнически, полов, религиозен или национален признак; или толерират ограничения на права или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, имуществено състояние, религия, образование, убеждения, или наличие на увреждане.

Не се допускат предавания, в които детето се насърчава да се занимава с потенциално опасни дейности или поведение, или в които има безпричинна жестокост към животни, както и такива, които подбуждат към насилие и употреба на оръжие.

Click to comment

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Новини

To Top