Белгия започва нов проект за стандартизиране на законите за онлайн хазарта в Европа

от Михаил Ангелов
0
22.12.2018

Питър Нейсънс, директор на белгийската комисия по хазарта, ще ръководи нов проект, насочен към стандартизиране на законодателството за онлайн хазарта в Европа.

Проектът е под надзора на Европейския комитет по стандартизация. Редица органи и регулатори се присъединяват към проекта по изготвянето на правила за съответствие и докладване, които да бъдат стандартни в индустрията.

Тяхната най-важна цел е да въведат стандарти за сортирането на данни, които операторите за онлайн хазарт трябва да изпращат до съответните регулатори, както и начина, по който ще извършват тази дейност. „Технически комитет 456“ ще бъде отговорната група за определянето на тези стандарти.

Комисията има задачата да „докладва в подкрепа на надзора на онлайн хазарта“. Тласъкът за създаването на тази комисия бе по изискване на Европейската комисия. Той бе белязан като „Молба за стандартизация към „Европейския комитет по стандарта“. Насочен е към доклад и подкрепа на надзора на онлайн хазартните услуги от страна на регулаторните органи в държавите-членки.

В момента държавите-членки на регулаторните органи на Европейския съюз отговарят за надзора на онлайн хазартните дейности в региона. Това става посредством информация, докладвана от операторите или доставчиците на софтуер за онлайн хазарт.

Понастоящем стандартите липсват и трябва да бъдат подобрени. Този проект ще разработи нови изисквания за отчитане на онлайн хазарта. Това ще помогне за подобряването нивата на защита на потребителите, справедливост на игрите, прозрачност на операциите и идентифициране и спиране уреждането на мачове и други форми на измама.

Ще бъдат получени обратна връзка и предложения от регулаторите на хазартни игри, операторите, асоциациите на потребителите и доставчиците на игри. Те ще могат да предложат своя опит и насоки как най-добре да бъдат създадени тези нови стандарти.

Новият комитет ще се стреми да отстрани всички настоящи проблеми, а новите стандарти ще помогнат на всички заинтересовани страни.

Абонитайте се за нашият бюлетин
Въведете вашия имейл и се запишете за нашия бюлетин, за да следите последните новини.
Имейл
Submit newsletter