Хазартните фирми в България искат отсрочка за по-високото облагане

от Михаил Ангелов
0
20.12.2023

Драстичното увеличение на облагането на хазартните игри ще доведе до фалити на операторите, оплакаха се от Асоциацията на игралната индустрия в България. От бранша призоваха правителството и Народното събрание да дадат по-реалистичен срок за събирането на новите такси.

В преходните и заключителните разпоредби на закона за държавния бюджет предстои да бъдат гласувани промени в Закона за хазарта, с които тройно и дори четворно се завишават държавните такси, които се събират от организаторите на хазартни игри. По-високото облагане вече бе одобрено от бюджетната комисия в парламента с мотива, че вече 10 години размерът на държавните такси за хазарта не е променян. Очакванията на МФ са да се съберат 200 млн. лв. допълнително, с които да бъдат финансирани предложенията за нови разходи, появили се между първо и второ четене на бюджета.

„Предвиденото увеличение на държавните такси е непропорционално високо и ще се окаже пагубно за много компании в бранша. Това ще доведе единствено до намаление на приходите в бюджета и загуба на работни места“, обявиха от индустрията. От асоциацията отбелязват приноса на игралната индустрия за икономическото развитие на страната, за привличането на чужди инвестиции и за технологично развитие.

„Разбираемо е да има актуализация на таксите за операторите на хазартни игри, но трябва да се даде разумен срок за събирането им“, посочи пред БГНЕС Ангел Ирибозов, председател на асоциацията.

Според игралната индустрия посоченият срок – 28 февруари, за довнасяне на новия размер на таксите по действащите вече лицензи, е нереалистичен. Всички нови лицензи ще бъдат с новата, по-висока такса, дори документите за тях вече да са дадени за разглеждане от НАП преди началото на 2024 г. 

От бранша са недоволни още, че промените са направени в последния момент, без обществено обсъждане и оценка на влиянието му върху бизнеса. Много фирми ще прекратят дейността си, прогнозират от браншовата асоциация.

БУРНО РАЗВИТИЕ

Наскоро от Асоциацията на игралната индустрия в България отчетоха изключително успешно развитие на хазартния бизнес. Въпреки, че асоциацията не споменава оборотите в сектора, за техния сериозен ръст се съди от ръста на внесените в бюджета държавни такси. От асоциацията се похвалиха с рекордни за последните 15 години платени такси за организиране на хазарт – 312 млн. лв. през 2022 г. и  272 млн. лв. за деветмесечието на 2023 г. Заедно с таксите за отговорен хазарт приходите, генерирани от игралната индустрия в държавния бюджет за 2022 г., са в размер на 327 млн. лв., което е с 36.25 % повече от 2021 г. (240 млн. лв.), посочиха от АИИБ.

За разлика от другите стопански дейности, хазартният бизнес не се облага с корпоративен данък, а единствено с такси, които държавата определя според вида на хазартните игри,  направените залози и изплатените печалби.

От бранша се похвалиха и с разширяваща се мрежа от игрални зали и съоръжения в страната. Общият брой на игралните зали с игрални автомати се е увеличил от 1034 на 1101 от началото на 2023 г. до края на септември. Игралните съоръжения в залите и казината също са нараснали – от 31 707 броя на 33 237 броя. Спад има само в броя на казината, които са намалели от 21 на 20 в цялата страна. Игралните маси в тях са спаднали от 312 на 293. 

Абонитайте се за нашият бюлетин
Въведете вашия имейл и се запишете за нашия бюлетин, за да следите последните новини.
Имейл
Submit newsletter